Ahmet Kaya  احمد کایا

Beni Vurمرا بزن

Bir ince pusudayımدر کمینگاه باریکی هستم     

Yolumun üstü engerekکه بالای سرم افعی نشسته است         

Bir garip akşamdayımدر شب غریبی هستم                  

Sırtımı gözler tüfekکه سلاح انتظارم را می کشد               

 

Ben senin sokağınaمن در گوشه وجود تو                       

Ulaşamam dardayımبدون نا له بالای دارم                     

O mazlum gözlerineو به آن چشمان مظلومت                   

Bakamam firardayımنمی تو انم نگاه کنم و در حال فرارم       

 

Oysa ben bu gece yüreğim elimdeاگر می شد امشب قلبم را در دستم می گرفتم

Sana bir sırrımı söyleyecektimو رازی را با تو در میان می گذاشتم                  

Şu mermi içimi delmeseydi eğerو اگر گلوله بدنم را سوراخ نمی کرد             

Seni alıp götürecektimتو را گرفته و فرار می کردم                                  

 

Beni vur beni onlara vermeمرا بزن ولی به دیگران مده                    

 

Külümü al uzak yollara savurخاکسترم را بگیرو به راههای دور بپاش     

Dağılsın dağlaraکه در بین کوهها پخش شود                                    

dağılsın bu sevdamızتا عشق ما منتشر شود                          

Ama sen ağlama dur             ولی تو گریه نکن    بایست

 

Bir ince pusudayımدر کمینگاه باریکی هستم                             

Bu gece zehir-zemberekو شب مثل نیلوفری زهرین به دورم حلقه زده است

Bir yolun sonundayımو در انتهای راهی هستم                       

Sessizce tükenerekکه بی صدا به پایان می رسد                           

Ah senin ellerineو آه از دست تو                                 

Uzanamam yerdeyimدر جایی هستم که نمی توانم دراز بکشم

O masum hayallereو به آن دستان معصوم تو                     

Varamam ölmekteyimنمی رسم و در حال مردنم                    

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید