و ترجمه آهنگ درخواستی رضا خان وحشت باز  از مراد

Ayyüzlüm ماهروی من //

Zamanhancı bulut yolcu زمان مسافر خانه و ابر مسافر//
Şimdi gitti en son yolcuو آخرین مسافر الان رفت //
Bitmedi mi hasretborcuماه حسرت برایم تمام نشد //
Neredesin ayyüzlümکجایی ماهروی من //
Gece çöker günler solarشب از بین رفته و روزها پژمرده می شوند //
Gözlerime yaşlardolarو چشمانم پر از اشک می شوند //
Hatıralar bende ağlarخاطراتم هم می گریند //
Neredesin ayyüzlümکجایی ماهروی من//
Karakollar mıkurulduپاسگاه پلیس سر راهم قرار گرفت //
Kelepçelermi vurulduدستبند به دستهایم زده شد //
Bak bu gunde akşam olduببین امروز هم تمام شد //
Neredesinayyüzlümکجایی ماهروی من //
Gençliğim dizleri üstüne çökmüşزانوی جوانیم خم شد //
Kapaklanınca sevdayoluna.تا در راه عشق از بین رفت //
Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak !و نوزادی متولد شد لخت لخت//
Ve... sen ayyüzlüm...و توماهروی من //
Kurumuşyaprak gibi düşerken dalındanمثل برگ خشکی از شاخه جدا شدی //
Bir ahh... gibi uzun sesli,مثل اهیبا صدای بلند //
Koptundudaklarımdanاز لبانم جدا شدی //
Dön ayyüzlüm.....بر گرد ماهروی من ..//
Neredeysen dön.....کجایی برگرد //
Sensizolmuyor.....بدون تو نمی شود //
Kan damlıyor gözlerimden kanو قطرات خون از چشمانم جاری است //
Gücün varsa gel de sendayanاگر می توانی بیا و بایست //
Çünkü ben..... son nefes gibi titirekچونکه من .. مثل نفس آخر لرزان //
Çünkü ben..... çırılçıplakچونکه من ...بی چیز بی چیز //
Çünkü ben..... ölesiye sensizimچونکه من .. همچنان بی توام //
Çünkü ben..... Çünkü ben..... !!چونکه من .. چونکه من .. //
 

/ 2 نظر / 17 بازدید
رضا (سينمای وحشت)

ايليا جان سلام خيلی ممنون که ترانه ماهروی رو از مراد برام ترجمه کردی. ببخشيد که يه مقدار دير ازت تشکر کردم. مراد يه ترانه ديگه داره اگه اشتباه نکنم به اسم «کارا سودا» که هنوز نتونستم شعرش رو پيدا کنم. خيلی دلم می خواد ترجمه شعرش رو داشته باشم. ممنون

عباس

خیلی ممنونم...خیلی دنبالش بودم...