رسول جان سلام عرضم به حضورت دو تا آهنگ از احمد کایا واسه ترجمه خواسته بودی که اولیش(( غرورلا باخیوروم // با غرور می نگرم ))بود که به دلیل اینکه بیش از 110 سطر متن خود شعر بود و با ترجمه اش بیش از 220 سطر می شد عملا آوردنش اینجا ممکن نبود چون کل صفحه اصلی این وبلاگ رو می گرفت انشا... اگر قرار شد سایتی با همین عنوان راه اندازی بشه اونو اونجا می ارم و اگر نشد یه روز صبح می شینیم برات تعریف می کنم و اما آهنگ بعدی :

Ahmet kaya

احمد کایا

Cinayet gibi

مثل جنایت
Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

در دهانه خلیج چهار نفر به یک ناخدا حمله کردند
Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

دستهایش دستبند زده شده بود و گریه می کرد
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi

با چهار چاقو زدند آن چهار نفر
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
و در آسمان؛ ماه نیلگونی نور افشانی می کرد
Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı

جعفر دیوانه ، اسماعیل ، تایفور و شاشی
Maktulün onbeş yıllık arkadaşı

دوست پانزده ساله مقتول
Üç kamarot öteki ahçıbaşı

سه ملوان و یک سکاندار
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
چهار نفر با چهار چاقو زدند
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü

جنایت را قایقران کوری دید (فهمید )
Ben gördüm kulaklarım gördü

من دیدم و گوشهایم هم شنیدند
Vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü

ناخدا مثل گرازهاری فریاد می کشید
Hiç biriniz orada yoktunuz
هیچکدامتان آنجا نبودید
Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

دستهایش دستبند زده شده بود و گریه می کرد
Onüç damla gözyaşı saydım

سیزده قطره اشکش را شمردم
Alllahına kitabına sövüp saydım

و به خدا و کتابش گفته و شکایت کردم
Şafak nabız gibi atıyordu

شفق مثل نبضی می زد
Sarhoşdum kasımpaşa’daydım

بی خیال در قاسم پاشا بودم
Hiç biriniz orada yoktunuz
هیچکدامتان آنجا نبودید
Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

در دهانه خلیج چهار نفر به یک ناخدا حمله کردند
Polis katilleri arıyordu

پلیس دنبال قاتلها می گشت
Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı

جعفر دیوانه ، اسماعیل ، تایفور و شاشی
Üzerime yüklediler bu işi

قتل را به گردن من انداختند
Sarhoşdum kasımpaşa’daydım

بی خیال در(( قاسم پاشا ))بودم
Vapuru onlar vurdu ben vurmadım

ناخدا را آنها کشتند و من نکشتم
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü

جنایت را قایقران کوری دید
Ben vursam kendimi vuracaktım

من اگر می کشتم خودم را می کشتم

 

/ 4 نظر / 28 بازدید
رسول

از ترجمه شما ممنونم

رسول

کاشکی من مرجان بودم تا شما آهنگ با غرور .. رو ترجمه می کرديد

مرجان

ممنون از ترجمه اين شعر خيلي دوست داشتم معنيشو داشته باشم. اگه امكان داره ترجمه گولوم گولوو آكشام الدو بو گون ينه رو هم بذارين.

مهسا

سلام به وب من هم سر بزن و متن اهنگ های درخواستیت رو کامنت بذار[گل]