با سلام

فرهاد خان یکی از ترجمه ترانه هات رو برات نوشتم دو تای دیگه رو گذاشتم که محمود خان ترجمه اش کنه چون شنیدم که تو ترجمه هم دستی داره ، خلاصه محمود خان منتظر ارسال ترجمه ها هستم ببینم چیکاره ای

Kalan Kalır Sözماندنی می ماند //

Seslendiren: Ahmet Kaya احمد کایا //

Vur sirtina, vur sirtinaبزن به پشتش بزن به پشتش//

Dostun oldum vur sirtinaبزن به پشت رفیق کش نامرد //

Madem ki ben kaldiramamاز آنجايی که من توان ندارم//

Derdimi al vur sirtinaدردم را بگیر و به پشتش بزن//

Duman kalir, duman kalirدود می ماند ، دود می ماند//

Ocak tüter duman kalirاجاق خاموش می شود و دود می ماند//

Ben yanarim hic tükenmemمن می سوزم ولی تمام نمی شوم //

Benden sonra duman kalir از من هم فقط دود می ماند//

Ah ne fayda, ah ne faydaآه چه فایده ، آه چه فایده //

Kefen beyaz ha ne faydaکفن سفید را چه فایده //

Bir hayina yas dökersinدور آن یاس می ریزی //

Kadrin bilmez ah ne faydaقدر تو را نمی داند چه فایده //

Kalan kalir, kalan kalir ماندنی می ماند ، ماندنی می ماند //

Giden gider kalan kalirرفتنی می رود و ماندنی می ماند//

Ben giderim geri gelmemمن می روم و برنمی گردم //

Benden sonra kalan kalirبعد از من هم ماندنی می ماند //

Meydan kalir, meydan kalirمیدان می ماند ، میدان می ماند//

Yigit ölmez meydan kalirجوانمرد نمی میرد، میدان می ماند//

Yere vurma hatirimiخاطرم را به زمین مزن //

Sana kahpe meydan kalirبه تو میدان نامردی می ماند //

 

 

/ 6 نظر / 25 بازدید
کایا

Bir hayina yas dökersinدور آن یاس می ریزی // معني صحيح : براي خائني اشك ميريزي-اون yas آخرش در آهنگ (ش) چون در كيبورد ش لاتين نداشتم نتونستم خوب منظورمو برسونم .اميد وارم متوجه شده باشي

کایا

Aç çoluk çocukب كودكان گرسنه Bin can ileفقط این جان هست // با هزاران جان Kadınlarımız, davarlarımızلباسهایمان را ، دواهایمان را // زنانمان ،گوسفندانمان Kınalı türkülerin boynunaبه گردن نغمه های کینه و غرض به گردن شعرهاي لطيفمان (kina: حنا) اصطلاحه Dallarda bülbüller ötmezو بلبلان در ان نمی خوانند// روي شاخه ها بلبلها نمي خوانند

کایا

Aç çoluk çocukب كودكان گرسنه Bin can ileفقط این جان هست // با هزاران جان Kadınlarımız, davarlarımızلباسهایمان را ، دواهایمان را // زنانمان ،گوسفندانمان Kınalı türkülerin boynunaبه گردن نغمه های کینه و غرض به گردن شعرهاي لطيفمان (kina: حنا) اصطلاحه Dallarda bülbüller ötmezو بلبلان در ان نمی خوانند// روي شاخه ها بلبلها نمي خوانند

کایا

Aç çoluk çocukب كودكان گرسنه Bin can ileفقط این جان هست // با هزاران جان Kadınlarımız, davarlarımızلباسهایمان را ، دواهایمان را // زنانمان ،گوسفندانمان Kınalı türkülerin boynunaبه گردن نغمه های کینه و غرض به گردن شعرهاي لطيفمان (kina: حنا) اصطلاحه Dallarda bülbüller ötmezو بلبلان در ان نمی خوانند// روي شاخه ها بلبلها نمي خوانند

کایا

Aç çoluk çocukب كودكان گرسنه Bin can ileفقط این جان هست // با هزاران جان Kadınlarımız, davarlarımızلباسهایمان را ، دواهایمان را // زنانمان ،گوسفندانمان Kınalı türkülerin boynunaبه گردن نغمه های کینه و غرض به گردن شعرهاي لطيفمان (kina: حنا) اصطلاحه Dallarda bülbüller ötmezو بلبلان در ان نمی خوانند// روي شاخه ها بلبلها نمي خوانند

کایا

بازم هست ولي متاسفانه وقت زيادي ندارم .اگه دوست داشتي بهم سر بزن .