ترجمه ترانه یاکاموز به درخواست فریبا خانم که این آهنگ رو هم ابراهیم تاتلیسس خونده

و هم یه چیزی شبیه به این را احمد کایا خونده

yakamoz

فانوس دریایی

Yağmur yağar ıslanırsın vay aman

باران می بارد و تو خیس می شوی وای امان
Güneş doğar kurumazsun vay aman

آفتاب طلوع می کند و تو خشک نمی شوی وای امان
Ay ışığı der durursun vay aman

زیر نور ماه هم همچنان هستی وای امان
Yakamozsun sen

فانوس دریایی من
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman

بدون صدا و در سکوت گریه می کنی  وای امان
güneş doğdu gideceksin vay aman

آفتاب طلوع کرده و تو خواهی رفت وای امان

Burak ay gıtsın sen kal bu gece

بگذار ماه برود تو بمان امشب وای امان
Umudumsun sen

امید من

 

/ 4 نظر / 177 بازدید
ژيلا

تو رو خدا ترجمه آهنگ satmisim بندنیز رو بنویسید باتشکر ویژه

ژيلا

تو رو خدا ترجمه آهنگ satmisim بندنیز رو بنویسید باتشکر ویژه

reza

د نتدنئموو

احمد کایا

معنی یاکامز انعکاس نور ماه در آبه