آهنگی که محمود خان همراه و هم پیاله همیشگی من خواسته :

ŞARKI :Sebebimدلیل من//

SESLENDiREN : Soner Arıca, Demet Akalın
سونر آریجا، دمت آکالین

Yapamam söz verememنه می توانم حرف بزنم نه بسازم//
Sonu yok senle olamamبی تو بودنم پایانی ندارد//
Kapalı bir kapasıدریچه اش بسته شده//
Acılı yaslı yüreğimاین قلب دردمند عزادارم //
Aracı düştü gönlümeباعث جدایی من و قلبم شد//
Baharı saklı sevgimizاین عشق مانند بهار ما //
Yaralı gelme üstüneزخم خورده نیا به طرف //
İnadi haklı sevgiminاین عشق حقیقی من //
Acılıyım, yaralıyımزهر چشیده ام ، زخمی ام//
Ah durآه بایست //
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
بار دیگر گرفتا رماتم عشق نشدن
Kanarsam bir kaya yalanlara
بار دیگر گرفتار عشوه دروغين نشدن
Olmaz kendim olamam
نمی شود و خودم نخواهم شد
Zorla var olurum
به سختی در حال مرگم
Yarımsız gecelere boğulurum
بدون یارم شبها احساس خفگی می کنم
Sebebim ah dünlerim
ای دلیل آه کشیدنهای روزهای گذشته ام
Sebebim zor günlerim
ای دلیل سختی کشیدنهای گذشته ام
Dualarım tanrıya
از خدا خواستم
Düşürmesin bir daha
هیچگاه گرفتار نکند به
Yasak aşkın kollarına
عشق دروغین، بندگانش را

 

/ 0 نظر / 20 بازدید