ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱۳  کلمات کلیدی:
·BU AKShAM olurum 
·من امشب می ميرم 
·murat kekilli 
·مراد ککيللی
 

Bu aksham olurum beni kimse tutamaz
من امشب می میرم و کسی مرا نگه نمی دارد

  SEN BILE TUTAMAZSIN YILDIZLAR TUTAMAZ
تو نگه نداشتی و ستاره ها هم نگه نداشتند  


BIR UCURUM GIBI DuShERIM GuZLERINDEN.
مثل اشکی از چشمانت می افتم 

 
GuZLERIN BENI TUTAMAZ.
و چشمهایت هم مرا نگه نداشتند


DuSLERINDE BuYuruM buyurum
در میانروح و رو ا ن تو جاری می شوم


,KABUSUN OLUR ouluRuM

و کابوس تو می شوم و می میرم

 
BIR ShIR YAZARIM
  ,  BIR TuRKu SuYLERIM.
شعری می نو یسم و نغمه ای سر می دهم

 
BIR SEN OLURUM BIR BEN auLuRuM.
یکی مثل تومی شوم و یکی مثل خودم می شوم و می میرم


BU AKSAM auluruM SIRF SENIN ICIN
و امشب فقط به خاطر تو می میرم


BENI ouluM BILE ANLAMAZ
و مرا مرگ هم درک نمی کند 

DuSLERINDE BuYuruM buyurum
در میانروح و رو ا ن تو جاری می شوم


,KABUSUN OLUR ouluRuM

و کابوس تو می شوم و می میرم

Bu aksham olurum beni kimse tutamaz
من امشب می میرم و کسی مرا نگه نمی دارد

  SEN BILE TUTAMAZSIN YILDIZLAR TUTAMAZ
تو نگه نداشتی و ستاره ها هم نگه نداشتند  


BIR UCURUM GIBI DuShERIM GuZLERINDEN.
مثل اشکی از چشمانت می افتم 

 
GuZLERIN BENI TUTAMAZ.
و چشمهایت هم مرا نگه نداشتند