ساعت ۳:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٩  کلمات کلیدی:

و شعر درخواستی(( سایه)) که شعر و آهنگ بسیار زیبایی است به حسن سلیقه اش تبریک می گم اما نمیدونم عجله اش برای چی بود مثل اینکه ماشین داشت می رفت

 Candan Erçetin – جاندان ارچتین

Yalan (Lie دروغ --

گذشته ای راکه پشت سر گذاشتی را دیدیGeri döndüren gördün mü geçmişi 

Boşa soldurdun o nazlı gençliğiان جوانی نازنین را بی دلیل از بین بردی /// ///

Bir avuç toprak için yor kendiniبرای مشتی خاک خودت را خسته می کنی //
Dünyada ölümden başkası yalanدر دنیا بجز مرگ همه چیز دروغ است ///
Yalan başkası yalan دروغ همه چیز دروغ ///
Dünyada ölümden başkası yalan در دنیا بجز مرگ همه چیز دروغ است ///

Zaman kendine benzetmez herkesزمان هیچ کس را شبیه خودش نمی کند //
Hesapsız açar baharlar pembeyiبهار بی حساب شکوفه ها را می شکفد //
Açmadığın dalda sözün geçer mi ایا می توانی شاخه ای را که نشکفته شکوفا کنی //
Dünyada ölümden başkası yalan در دنیا بجز مرگ همه چیز دروغ است ///

Sitem etme haberi yok dağlarınشکوه نکن که کوهها خبر ندارند //
Gözlerini ellerinle bağladınچشمانت را با دستهایت بسته ای//
Faydası yok geç kalınmış fidanınفاید ه ای ندارد نهالی که دیر کاشته شده با شد //
Dünyada ölümden başkası yalan در دنیا بجز مرگ همه چیز دروغ است //

Look, it's the past that made you turn back.
You let your delicate youth wither away for no reason.
Go on, wear yourself out for one handful of dirt.
In this world everything but death is a lie.
Everything else is a lie, a lie.
In this world everything but death is a lie.

Time has likened everyone to itself.
The spring seasons will bloom a measureless amount of pink.
Will your promise keep for a branch you haven't bloomed on?
In this world everything but death is a lie.
Don't complain, the mountains are oblivious.
You've tied your eyes and your hands.
There's no use in a sapling that has come too late.
In this world everything but death is a lie.