ساعت ٤:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٤  کلمات کلیدی:

((( Ahmet kaya ////احمد کایا )))

(((Dadrayim ////// بالای دارم )))

 

Dardayım yalanım yok

بالای دارم و دروغی ندارم

baskın yedim gün gece gün gece gün gece

غصه خورده ام  روز و شب  روز و شب

Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım

دل بستگیهایم دور افتاده و من در یک سرزمین دورم

Gün aydın anneciğim

روز بخیر مادر جان

gün aydın babacığım

روز بخیر پدر جان

Yine sabah oluyor

بازهم صبح شد

Elde sabah olmaz deme

نگو دیگرآنجا صبح نمی شود

orda günler geçmez deme

نگو دیگرآنجا روزگار سپری نمی شود

İçime sancı doğuyor

درد ، دل مرا تکه تکه می کند

Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım

دلم تپیدن گرفت و به خیابان امدم

Kahvelerde oturdum , çocuklarla konuştum

در قهوه خانه نشستم ، با بچه ها همبازی شدم

Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum

دلتنگیها و دردهایم را با دوستانم قسمت کردم

Bugünde ölmedim anne

امروز هم نمردم مادر

Kapalıydı kapılar perdeler örtük

درها بسته و پرده ها کشیده شده بود

Silah sesleri uzakta boğuk boğuk

صدای مهیب سلاحها از دور می امد

Bir yüzüm ayrılığa bir yüzüm hayata dönük

یک رویم به طرف جدایی و یک رویم به طرف زندگی برگشته بود

Bugünde ölmedim anne

امروز هم نمردم مادر

Üstüme bir silah doğruldu sanki rüzgâr

گلوله ای مانند باد از بالای سرم رد شد

Beline dolandığında bir dalın

برگشته و سریع  درا ز  کشیدم

Korktum , güldüm , kendime kızdım

ترسیدم ، خندیدم ، و بدنم داغ شد

Bugünde ölmedim anne

امروز هم نمردم مادر

Bana böylesi garip duygular bilmem

اینچنین احساس غریبی نداشته ام

Niye gelir nereye gider döndüm işte

اعمال نامعقول چرا می آیند و کجا می روند

Acı yüreğimden beynime sızar

تلخی و درد از قلبم به مغزم سرایت می کند

Bugünde ölmedim anne , bugünde ölmedim

امروز هم نمردم مادر ، امروز هم نمردم