ساعت ٦:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱۱  کلمات کلیدی:

و دوتا اهنگ به درخواست فرهاد خان

Ahmet kaya

احمد کایا

Bahtiyar

بختیار
Geçiyor önümden//
ازبرابرم می گذرد
Sirenler içinde//
از میان پریان
Ak eller ustunde//
از بالای دستهای سفيد

Çiçekler içinde// از میان گلها
Dudaginda yarım//
بر لبهای یارم
/
Birsevdanın hüznü ///
حزن یک عشق
Aslan gibi gögsü türküler içinde //
مثل اصلان در میان افسانه های زیبا
Rastlardım avluda//
در(( آولو)) با او برخورد کردم
Hep volta atarken//
بازهم در حال تیراندازی با(( ولتا))
/
Cigara içerken yahut coplanırken//
شربتی می نوشید و یاقوتی می تراشید
Kimseyle konuşmaz ///
با کسی مصاحبت نمی کرد
*****

Dal gibi titrerdi// مثل پشت لرزید
Çocukça sevdiği çiçeği sularken//
مثل گل دوست داشتنی بچه ای که پرپر میشود
Diyarbakırlıymış adı bahtiyar //
از دیار بکر بود اسمش بختیار
Suçu saz çalmakmış//
سازم را نواختم
Öğrendiğim kadar //
اندازه ای که بلدبودم
Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar//
از برابرم می گذرد گل چهره بختیار
Yaralıyım yerde kalan sazı kadar//
اندازه سازی که جای زخمی شدنم ماند
Benide saldılar o kaldı içerde//
مرا انداختند و او آنجا ماند
Çok sonra duydum ki//
خیلی بعد شنیدم که
Yozgatta sürgünde//
در یکی از روزهای پاییز
Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler //
بدون هیچ دلیلی او را کشتند
Mavi gökyüzünü ona dar etmişler //
زیبا روی چشم آبی را به دار آویختند
Gazete çıktı üç satır yazıyla//
و از ((گازته)) سه ((ساتر)) بیرون امدند
Uzamış sakalı çatlamış sazıyla//
ریشهایشان دراز شده و سازهایشان ترک خورده
Birileri ona ölmedin diyordu//
به همدیگر((تو هنوز نمرده ای)) می گفتند
Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu//
و مرگ هم محزون می خندید