ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٧  کلمات کلیدی:

این هم دو تا آهنگ از احمد کایا که ترجمه اش رو محمود خان خواسته بود

AHMET KAYA

احمد کايا

SEN GİTME BİR DE

دیگه تو نرو
Akşamlar böyle biterشب به پایان می رسد//
Hep böyle dertli biterهمیشه اینجوری دردناک به پایان می رسد//
Evli evine giderخانه دار به خانه اش می رود//
Kuşlar yuvaya dönerپرندگان به لانه هایشان باز می گردند//
Bir de sen gitmeتو دیگه نرو//
Bir de sen gitme içimdenتو دیگه نرو از دلم//
Yaralıyım benمن زخم خورده ام//

Giden bu yolculardanاز همه این رهگذران//
En çok ben şanssızımچقدر من خوش شانس تر بوده ام//
Ne kadar çok yaşadıysamو چقدر زیاد زندگی کرده ام//
O kadar çok yalnızımو چقدر تنهایم//
Biraz da sen ağlaکمی هم تو گریه کن//
Ölürken bile hasretim sanaدر حال مردنم تو حسرت مرا//
Bir tek sen anlaو فقط تو درک کن//


OY BENİM CANIM

ای جان من

Ay ışığı vuruş Toprak yanıyor
مهتاب زده و خاک روشن شده است
Toprağın üzerine Kimler düşüyor
و روی خاک چه کسانی می افتند
Kimse bu yangını Görmüyor duymuyor
و کسی این صحنه را نمی بیند ُ درک نمی کند
Onun için mi dağlar Yıldızlar ağlıyor
و برای او کوهها و ستاره ها می گریند
Oy benim canım

ای جان من
Yaralı ceylanım

ای آهوی زخمی من
Henüz yolun başında Solup giden baharım
هنوز سر راه تو بهار خشکیده تمام شده ام
Ay ışığı vurmuş Toprak kanıyor
مهتاب زده و خاک روشن شده است
Dudağının kıvrımından Gözüm nereye sızıyor
چشمهایم از گوشه لبهایش به کجا زل زده است
Bu kaçıncı baharım Başlamadan bitiyor
این بهار فراری من نیامده می رود
Onun için mi dağlar Yıldızlar ağlıyor
برای او کوهها و ستاره ها می گریند