ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢٧  کلمات کلیدی:

Murat Kekilli
مر ا د ککیللی

Anadolu Benim

آناتو لی مال من  

Nasıl kıyarım o dudaklaraچه طور جسارت کنم به آن لبها   
Hayatında incinmemiş در طول زندگی ناراحت نشده    
Nasıl tutarım elleriniچطور دستانت رابگیرم       
Ömründe acı çekmemiدر طول عمرشان سختی نکشیده
Gözlerimi yaz sıcağında به سفیدی چشمانم     
anamın serin kucağında به آغوش مادرم       
Tozlu topraklı köy yolundaبه راه پر گرد و غبار خلیج       
açmışım dünyaya ناراحتم از دنیا         
Bak! Kokla نگاه کن ، بو کن         
anadolu benimdağlar benimÇalışan benim
آناتولی مال من ، کوهها مال من ، دعواها مال من
vurulan benimson umut benim barışı benim
شکست خورده مال من، امید آخر مال من، صلح مال من
Benim benim beniiim
مال من مال من مال من 
Oysa sen öyle değilsin ninilerle büyütülmüşsün
فکر کنم تو اونی نیستی که با نی نی ها بزرگ شده
Toprağa elin değmemiş toprakla sevişmemişsin
دستت به خاک نخورده با خاک دعوا نکرده
Ayakkabıyı sefaletten çok sonraları tanıdım
وقتی کفشهایی از بیچارگی پوشیدی بعدش را هم فهمیدم
Öyle ufuklarda mı olurmuş allahım giyer giyer koşardım
در چه افقهایی بوده ای.....ای خدا می پوشیدم و پاشنه می کشیدم
Toprağın dostluğundan oyuncaklar yaptım çamurdan
از دوستی با خاک چه اسباب بازی ها درست کردم از گل
Tenimin rengini aldım topraktan رنگ بدنم را از خاک گرفتم
 sen bakma esmerliğim Sonradanتو بعد از روسیاهی به من نگاه نکن 
anadolu benimdağlar benimÇalışan benim
آناتولی مال من کوهها مال من دعواها مال من
vurulan benimson umut benimbarışı benim
شکست خورده مال من امید آخرمال من صلح مال من
Benim benim beniiim
مال من مال من مال من