ساعت ٦:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢  کلمات کلیدی:

Sayghimda

Mahsun kirmizigul

 

Dunyaya yenidenbir daha gelseydim

Bir degil bin dafa seni severdim

Yulumuz ayrildi

Seni ozledim

Ne ghoghalar ettik sustom ghaldim

Sayghimda

Bashim eydim ghonushmadim

Hersimda

duvarlara yumrukh atdim

ashghimda

yuragime dash basdim

sevgimde

sevgimde

Bashim eydim ghonushmadim

Ofkemde

duvarlara yumrukh atdim

derdimde

ishdim ishdim aghladim

sevgimde

sen benim guk yuzum

ben basdighin tuprakh

ben sana majburum ben sana tutsakh

sen benim urenim

ben ichinde ghachakh

ne yakisan bana

sustum ghaldim

‏2006‏/03‏/13‏ 02:19 ب.ظ

اگر یکبار دیگر به دنیا می آمدم

یکبار که نه هزاران بار دیگر عاشقت می شدم

راهمان از هم جدا شد

و من انتظارت را کشیدم

چه غوغا ها کردیم ولی اکنون ساکت مانده ام

از احساسم

سرم را بین زانوانم گرفتم

و از شدت عصبانیت

مشتم را به دیوار کوبیدم

و از عشقم

به قلبم سنگی را فشردم

از محبت

و از محبتم

سرم را بین زانوانم گرفتم

واز شدت نفرت

سرم را بین زانوانم گرفتم

و از شدت درد

نوشیدم و گریه کردم

از محبتم

تو چهره آسمانی من هستی

و من خاک زیر پای تو

من به تو مجبورم ، من به تو گرفتار

تو معلم من هستی

و من شاگرد فراری تو

چه آموختی به من

که اینچنین ساکت مانده ام